Nạp tiền & WIthdrawal

Chọn một trong những phù hợp với bạn nhất

Tìm hiểu thêm

Phương thức gửi / rút tiền

Một số tùy chọn chỉ có sẵn cho cư dân của một số quốc gia nhất định. Cũng lưu ý rằng khi bạn yêu cầu rút tiền từ khu vực khách hàng của mình,
Việc rút tiền sẽ bằng đơn vị tiền tệ cơ bản trong tài khoản giao dịch của bạn. Ví dụ: Nếu tài khoản giao dịch của bạn bằng USD, thì việc rút tiền của bạn sẽ được xử lý bằng USD.

 

ngân hàng địa phương.png

MYR, IDR, THB, VND

Quy định tiền gửi tối thiểu

50 đô la

Thời gian xử lý
Đặt cọc : Ngay lập tức
Rút tiền: trong vòng 1-3 ngày làm việc

fasapay.png

IDR

Quy định tiền gửi tối thiểu

20 đô la

Thời gian xử lý
Đặt cọc : Ngay lập tức
Rút tiền: Trong vòng 1 ngày làm việc

Thẻ VisamasterCard.png

Bất kì

Quy định tiền gửi tối thiểu

50 đô la

Thời gian xử lý
Đặt cọc: Trong vòng 1 giờ
Rút tiền: trong vòng 1-3 ngày làm việc