Nhà môi giới giới thiệu (IB)

Mời các nhà giao dịch tham gia AIMSCAP và Kiếm tiền hoa hồng từ các giao dịch của họ!

Tìm hiểu thêm

Nhà môi giới giới thiệu (IB)

Nhà môi giới giới thiệu (IB) là các công ty hoặc cá nhân trên toàn cầu kiếm tiền bằng cách giới thiệu khách hàng với AIMSCAP. Để đổi lấy việc giới thiệu khách hàng đến AIMSCAP, Nhà môi giới giới thiệu của chúng tôi được nhận hoa hồng.

Trở thành Nhà môi giới giới thiệu có thể là phương pháp dễ dàng nhất để tăng thu nhập của bạn, vì không có chi phí để đăng ký. Là một IB, bạn có thể làm việc ở bất cứ đâu, thậm chí quảng bá dịch vụ của mình thông qua một trang web. Bạn có thể giới thiệu trực tiếp các nhà giao dịch đến AIMSCAP, hướng dẫn họ về quy trình mở tài khoản trực tiếp và giải thích tất cả những lợi ích của việc trở thành Khách hàng AIMSCAP.