Kim loại & Hàng hóa

Giao dịch nhiều loại kim loại và hàng hóa chính bao gồm Vàng, Bạc và WTI

Tìm hiểu thêm

Kim loại quý & Hàng hóa

Kim loại quý là loại tài sản hiếm và có giá trị kinh tế cao do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm sự khan hiếm của chúng, được sử dụng trong các quy trình công nghiệp và vai trò trong suốt lịch sử như một kho lưu trữ giá trị. Kim loại quý như vàng và bạc được coi là hàng hóa và trong lịch sử được sử dụng làm cơ sở cho tiền. Ngày nay, Kim loại quý được giao dịch chủ yếu để đa dạng hóa danh mục đầu tư và như một hàng rào chống lại lạm phát. Kim loại quý có thể được giao dịch thông qua một số cơ chế, bao gồm sở hữu vàng thỏi hoặc tiền xu vật chất, thị trường phái sinh hoặc quỹ giao dịch trao đổi kim loại quý.

Hàng hóa là một khía cạnh quan trọng của hầu hết cuộc sống hàng ngày. Hàng hóa là hàng hóa cơ bản được sử dụng trong thương mại có thể hoán đổi cho nhau với các hàng hóa khác cùng loại. Các ví dụ truyền thống về hàng hóa bao gồm vàng, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên.

Đối với các nhà đầu tư, hàng hóa có thể là một cách quan trọng để đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ ngoài chứng khoán truyền thống. Bởi vì giá hàng hóa có xu hướng di chuyển trái ngược với cổ phiếu, một số nhà đầu tư cũng dựa vào hàng hóa trong thời kỳ thị trường biến động.

Tại sao nên GIAO DỊCH Kim loại & Hàng hóa với AIMS?

Mục đích của chúng tôi là giúp các nhà giao dịch thành công bằng cách cung cấp trải nghiệm giao dịch đặc biệt.

Biên tập
BIỂU TƯỢNG LOẠI QUY MÔ HỢP ĐỒNG THẬP PHÂN LÔ TỐI THIỂU YÊU CẦU KÝ QUỸ
XAUUSD
KIM LOẠI
100
2
0.01
0.50%
XAGUSD
KIM LOẠI
1,000
3
0.01
0.50%
XAGEUR
KIM LOẠI
100
2
0.01
0.50%
XAUAUD
KIM LOẠI
100
2
0.01
0.50%
XAGUSD.mega
KIM LOẠI
5,000
3
0.01
0.50%
XAUEUR
KIM LOẠI
100
2
0.01
0.50%
Biên tập
BIỂU TƯỢNG LOẠI QUY MÔ HỢP ĐỒNG THẬP PHÂN LÔ TỐI THIỂU YÊU CẦU KÝ QUỸ
NGAS ·
HÀNG HOÁ
10,000
3
0.01
0.50%
USOil
HÀNG HOÁ
1,000
2
0.01
0.50%
UKOil
HÀNG HOÁ
1,000
2
0.01
0.50%