Tài khoản giao dịch

Chọn loại tài khoản để phù hợp với quy mô danh mục đầu tư của bạn.

Riêng tư: Tài khoản giao dịch
Riêng tư: Tài khoản giao dịch

Tìm hiểu thêm

Tài khoản swap-free

AIMSCAP phục vụ cho nhu cầu của tất cả các nhà giao dịch trên toàn thế giới, bao gồm cả những người, vì lý do tôn giáo, có thể chọn không trả phí hoán đổi hàng ngày. Vì lý do này, chúng tôi cung cấp tài khoản miễn phí qua đêm trong 10 ngày, trong đó không có hoán đổi hoặc tái đầu tư trên các vị thế qua đêm.

Tìm hiểu thêm

Các loại tài khoản

AIMSCAP cho phép bạn chọn loại tài khoản phù hợp nhất với chiến lược giao dịch của mình. Tài khoản của chúng tôi cho phép các nhà giao dịch truy cập trực tiếp vào thanh khoản sâu và định giá liên ngân hàng được cung cấp bởi các nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu mà không có hoa hồng. Tất cả các nền tảng của chúng tôi đều tận dụng môi trường ECN thực có độ trễ cực thấp và không có bàn giao dịch. Tận hưởng môi trường giao dịch riêng biệt của chúng tôi với mức chênh lệch tốt nhất thị trường và phạm vi rộng nhất của các công cụ giao dịch.

 

Chuẩn

Quy định tiền gửi tối thiểu

100 đô la

Chênh lệch:2.0~2.2| Đồng EURUSD
Hoa hồng: $0
Đòn bẩy: 1:500
Kích thước lô tối thiểu: 0,01

VIP

Quy định tiền gửi tối thiểu

$ 1,000

Chênh lệch:1.3~1.5| Đồng EURUSD
Hoa hồng: $0
Đòn bẩy: 1:500
Kích thước lô tối thiểu: 0,01

Premium

Quy định tiền gửi tối thiểu

$ 10,000

Chênh lệch:0,5~0,7| Đồng EURUSD
Hoa hồng: $5
Đòn bẩy: 1:500
Kích thước lô tối thiểu: 0,01